Česká republika - Pravidla a benefity

Tato pravidla a benefity se vztahují na klub společnosti s.Oliver CZ, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1449/9, 140 00, IČO: 27141209 („s.Oliver“).

 1. Slevy
  1. Každý váš nákup, při kterém použijete klubovou kartu, vás posunuje k vyšší slevové hladině v klubu s.Oliver. Tato slevová hladina se odvíjí od celkové utracené sumy Kč ve všech obchodech s.Oliver začleněných do tohoto klubu. Neplatí pro nákupy na eshopu soliver.cz.
  2. Při nákupu v České republice je za každou 1 Kč obratu na klubové kartě připsán 1 bod do klubového konta s.Oliver. Při nákupu na Slovensku je za každé 1 € obratu na klubové kartě připsáno 25 bodů do klubového konta s.Oliver.
 2. Slevové hladiny
  1. 5%
   Tato sleva platí při celkovém minimálním obratu 1 250 Kč (bodů) ve všech obchodech s.Oliver začleněných do tohoto klubu. Tato sleva je trvalá a máte na ni nárok po celou dobu vašeho členství v s.Oliver klubu!
  2. 10%
   Tato sleva platí při celkovém minimálním obratu 25 000 Kč (bodů) ve všech obchodech s.Oliver začleněných do tohoto klubu. Tato sleva je trvalá a máte na ni nárok po celou dobu vašeho členství v s.Oliver klubu!
  3. 15%
   Tato sleva platí při celkovém minimálním obratu 50 000 Kč (bodů) ve všech obchodech s.Oliver začleněných do tohoto klubu. Tato sleva je trvalá a máte na ni nárok po celou dobu vašeho členství v s.Oliver klubu!
  4. Slevy vyplývající z členství v klubu s.Oliver nelze uplatnit na již zlevněné zboží. Slevy se nesčítají.
  5. Kartu člena klubu s.Oliver nelze použít při nákupu poukazů s.Oliver. Kartu člena klubu s.Oliver lze použít při placení pomocí poukazů s.Oliver, výsledná cena nákupu včetně slevy musí převyšovat hodnotu poukazu.
  6. Karta člena klubu s.Oliver je přenositelná pouze při nákupu zboží – na kartu lze zaznamenat nákup jakoukoliv osobou. Karta člena klubu s.Oliver však není přenositelná při uplatnění slevy, slevové poukázky ani jiného benefitu či výhry (viz níže odst. 3 Benefity). Benefity je oprávněn/a uplatnit pouze zaregistrovaný/á člen/ka klubu s.Oliver, majitel/ka karty. s.Oliver si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, totožnost majitele karty za tím účelem ověřit. Byla-li sleva uplatněna osobou odlišnou od člena klubu s.Oliver (majitele karty), nenese s.Oliver za takové uplatnění odpovědnost, takto již uplatněné benefity nelze opětovně uplatnit.
  7. Na kartu člena klubu s.Oliver nelze čerpat slevu v případě nákupu poškozeného zboží, které je jako poškozené označeno a se slevou již prodáváno.
  8. s.Oliver si vyhrazuje možnost automaticky pořádat časově a slevově omezené akce (narozeniny, atd.), které jsou nastaveny na základě údajů vyplněných v registračních formulářích.
 3. Benefity
  1. Každá finanční transakce s členskou kartou v zákaznickém klubu s.Oliver se boduje. Standardně za 1 Kč útraty získává člen/ka 1 bod. Každý bod má vždy platnost jeden rok od jeho vygenerování. Pokud v tomto období nebyl z bodu vygenerován benefit, takový bod zaniká.
  2. Benefity čerpá člen/ka klubu s.Oliver na základě bodů, které jsou spojené s nákupy zaznamenanými na její/jeho kartě a aktivitou v rámci klubu s.Oliver. Benefity mohou být v systému zákaznického klubu vygenerovány automaticky na základě dosažených bodů (viz výše), případně manuálně členem klubu přes internetové rozhraní klubu s.Oliver (klub.soliver.cz). Benefitem se rozumí finanční poukázka (například 150 Kč za každých 6000 bodů), sleva, dárek, atd. Pokud není uvedeno jinak, benefity jsou distribuovány elektronicky (nejčastěji formou SMS a e-mailu).
  3. Platnost benefitů je dva měsíce od jejich vystavení. Nabídka benefitů platí vždy do vyčerpání zásob a benefity není možno zpětně vyžadovat ani za ně požadova finanční náhradu. Nárok na čerpání bodů a benefitů zaniká spolu s ukončením členství v klubu s.Oliver.
  4. s.Oliver si vyhrazuje možnost pořádat časově a slevově omezené akce (narozeniny, atd.), které jsou nastaveny na základě údajů člena klubu s.Oliver vyplněných v registračních formulářích.
 4. Komunikace se členy klubu s.Oliver CZ
  1. Komunikace se členy klubu s.Oliver probíhá prostřednictvím e-mailů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a SMS na e-mailové adresy a telefonní čísla, které člen/členka vyplnil/a. s.Oliver si vyhrazuje možnost členy zejména informovat o:
   • Uvítání v klubu s.Oliver a zaslání přístupového hesla do internetového rozhraní
   • Přechodech mezi slevovými hladinami
   • Připsání extra bodů ve prospěch člena/členky
   • Časově omezených akcích pro členy klubu s.Oliver
  2. s.Oliver může poslat členům/členkám klubu SMS na kterou v případě zájmu člen/ka může odpovědět. Cena takovéto SMS je shodná s cenou standardní SMS dle vašeho platného tarifu.
 5. Odhlášení z klubu s.Oliver
  1. Z elektronické rozesílky klubu s.Oliver je možné se odhlásit pomocí odhlašovacího formuláře v patičce e-mailu zaslaného z Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo po přihlášení z internetového rozhraní klubu. Z klubu s.Oliver je možné se trvale odhlásit zasláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Momentem odhlášení člen/ka pozbývá nárok na slevy vyplývající z členství v klubu a všechny nevyčerpané body pro výběr benefitů.
  2. s.Oliver si vyhrazuje právo odhlásit z klubu s.Oliver člena/členku, který/která do přihlašovacího formuláře uvedl/a záměrně nepravdivé, nebo nepřesné údaje a to zejména údaje osobní, údaj o telefonním čísle a údaj o e-mailové adrese.
 6. Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů
  1. s.Oliver CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu pravidel klubu nebo zrušení klubu bez předchozího upozornění.
  2. Člen/ka svým členstvím v klubu souhlasí, že bude pravidelně pomocí SMS a e-mailu informován/a o počtu získaných bodů, odměnách a ostatních klubových aktivitách.
  3. Svým podpisem dále člen/ka klubu s.Oliver
   1. stvrdil/a, že na přihlášce byly správné kontaktní údaje,
   2. udělil/a společnosti s.Oliver jako správci výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce, a to po dobu trvání jeho členství v s.Oliver klubu, popřípadě do doby ukončení činnosti tohoto klubu
   3. potvrdil/a, že se seznámil/a s veškerými svými právy jako subjektu údajů obsaženými v samostatné části – poučení o zpracování osobních údajů.
  4. Pokud člen/ka klubu s.Oliver ztratí kartu klubu s.Oliver, je-li mu karta odcizena nebo pokud bude požadovat sdělení čísla karty, je s.Oliver jako správce osobních údajů oprávněn požadovat důkaz o totožnosti člena/členky klubu s.Oliver sdělením nejméně 2 identifikačních údajů dle požadavku s.Oliver.
  5. Členové klubu s.Oliver berou na vědomí, že pokud odvolají svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, s.Oliver jim již nebude moci poskytovat výhody spojené s členstvím v klubu s.Oliver a jejich členství bude bez zbytečného odkladu ukončeno. Stejně jako v případě odhlášení z klubu s.Oliver, nelze (bývalé) členství v klubu následně ani uplatnit či potvrdit, protože s.Oliver veškeré osobní údaje bývalých členů s.Oliver klubu zlikviduje, nebudou-li jiné právní důvody pro jejich další zpracování.

© s.Oliver CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.