Slovensko - Pravidla a benefity

Tieto pravidlá a benefity sa vzťahujú na klub spoločnosti s.Oliver Slovakia, so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 35860685 („s.Oliver“).

 1. Zľavy
  1. Každý Váš nákup, pri ktorom použijete klubovú kartu, Vás posúva do vyššej zľavovej hladiny v klube s.Oliver. Táto zľavová hladina sa odvíja od celkovej minutej čiastky v € vo všetkých obchodoch s.Oliver začlenených do tohto klubu. Neplatí pre nákupy na eshopu soliver.cz.
  2. Pri nákupe na Slovensku je za každé 1 € obratu na klubovej karte pripísaných 25 bodov do klubového konta s.Oliver. Pri nákupe v Českej republike je za každú 1 Kč obratu na klubovej karte pripísaný 1 bod do klubového konta s.Oliver.
 2. Zľavové hladiny
  1. 5%
   Táto zľava platí pri celkovom minimálnom obrate 50 eur (1 250 bodov) vo všetkých obchodoch s.Oliver začlenených do klubu. Táto zľava je trvalá a máte na ňu nárok po celý čas svojho členstva v klube s.Oliver!
  2. 10%
   Táto zľava platí pri celkovom minimálnom obrate 1 000 eur (25 000 bodov) vo všetkých obchodoch s.Oliver začlenených do klubu. Táto zľava je trvalá a máte na ňu nárok po celý čas svojho členstva v klube s.Oliver!
  3. 15%
   Táto zľava platí pri celkovom minimálnom obrate 2 000 eur (50 000 bodov) vo všetkých obchodoch s.Oliver začlenených do klubu. Táto zľava je trvalá a máte na ňu nárok po celý čas svojho členstva v klube s.Oliver!
  4. Zľavy vyplývajúce z členstva v klube s.Oliver nie je možné uplatniť na tovar, ktorý už bol zlacnený. Zľavy sa nesčítajú.
  5. Kartu člena klubu s.Oliver nie je možné použiť pri nákupe poukazov s.Oliver. Kartu člena klubu s.Oliver možno použiť pri platení prostredníctvom poukazov s.Oliver, výsledná cena nákupu vrátane zľavy musí prevyšovať hodnotu poukazu.
  6. Karta člena klubu s.Oliver je prenositeľná len pri nákupe tovaru – na kartu možno zaznamenať nákup akoukoľvek osobou. Karta člena klubu s.Oliver však nie je prenositeľná pri uplatnení zľavy, zľavovej poukážky ani iného benefitu či výhry (pozri nižšie ods. 3 Benefity). Benefity je oprávnený(á) uplatniť len zaregistrovaný(á) člen(ka) klubu s.Oliver, majiteľ(k) karty. Spoločnosť s.Oliver si vyhradzuje právo, nie však povinnosť, overiť totožnosť majiteľa karty na tento účel. Ak zľavu uplatnila iná osoba, ako je člen klubu s.Oliver (majiteľ karty), spoločnosť s.Oliver nenesie zodpovednosť za takéto uplatnenie a benefity uplatnené týmto spôsobom už nie je možné znova uplatniť.
  7. Na kartu člena klubu s.Oliver nie je možné čerpať zľavu v prípade nákupu poškodeného tovaru, ktorý je označený ako poškodený a už sa predáva so zľavou.
  8. Spoločnosť s.Oliver si vyhradzuje možnosť automaticky organizovať časovo a zľavovo obmedzené akcie (narodeniny atď.), ktoré sú nastavené na základe údajov vyplnených v registračných formulároch.
 3. Benefity
  1. Každá finančná transakcia s členskou kartou v zákazníckom klube s.Oliver sa boduje. Štandardne za 1 € útraty získava člen/ka 25 bodov. Každý bod má vždy platnosť jeden rok od jeho vygenerovania. Pokiaľ v tomto období nebol z bodu vygenerovaný benefit, takýto bod zaniká.
  2. Benefity čerpá člen/ka klubu s.Oliver na základe bodov, ktoré sú spojené s jeho/jej nákupmi a aktivitou v rámci klubu s.Oliver: Benefity môžu byť v systéme zákazníckeho klubu vygenerované automaticky na základe dosiahnutých bodov (viď vyššie), prípadne manuálne členom klubu cez internetové rozhranie klubu s.Oliver (klub.soliver.sk). Benefitom sa rozumie napríklad finančná poukážka (napríklad 6 € za každých 6000 bodov), zľava, darček, atď. Pokiaľ nie je uvedené inak, benefity sú distribuované electronicky (najčastejšie formou SMS a e-mailu).
  3. Platnosť elektronických benefitov je dva mesiace od ich vystavenia. Ponuka benefitov platí vždy do vyčerpania zásob a benefity nie je možné spätne vyžadovať ani požadovať za ne finančnú náhradu. Nárok na čerpanie bodov a benefitov zaniká spolu s ukončením členstva v klube s.Oliver.
  4. Spol. s.Oliver Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo organizovať časovo obmedzené akcie, v rámci ktorých bude pripisovať členom klubu body za finančné transakcie s určitým bodovým zvýhodnením.
 4. Komunikácia s členmi klubu s.Oliver SK
  1. Komunikácia s členmi klubu s.Oliver prebieha hlavne prostredníctvom e-mailov (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a SMS na e-mailové adresy a telefónne čísla, ktoré člen/ka vyplnil/a v registračnom formulári. s.Oliver si vyhradzuje právo členov klubu informovať hlavne o:
   • Privítanie v klube s.Oliver a posielanie prístupového hesla do internetového rozhrania
   • Prechodoch medzi zľavovými hladinami
   • Pripisovaniu extra bodov v prospech člena/ky
   • Časovo obmedzených akciách pre členov klubu s.Oliver
  2. s.Oliver môže poslať členovi/ke klubu SMS, na ktorú je možné, v prípade záujmu, odpovedať. Cena takejto SMS je zhodná s cenou štandardnej SMS podľa Vášho platného tarifu.
 5. Odhlásenie sa z klubu s.Oliver
  1. Z prijímania newslettrov z klubu s.Oliver je možné sa odhlásiť pomocou odhlasovacieho formuláru v zápätí emailu zasielaného z Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., alebo prostredníctvom odkazu na internetovom rozhraní klubu s.Oliver. Z členstva v klube s.Oliver sa možno trvale odhlásiť pomocou emailu zaslaného na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zrušením členstva v klube stráca člen/ka nárok na zľavy vyplývajúce z členstva v klube a všetky nevyčerpané body pre výber benefitov.
  2. s.Oliver si vyhradzuje právo odhlásiť z klubu s.Oliver člena/ku, ktorý/á do registračného formulára uviedol/la zámerne nepravdivé alebo nepresné údaje, a to hlavne osobné a kontaktné údaje.
 6. Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov
  1. Spoločnosť s.Oliver SK, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel klubu alebo zrušenie klubu bez predchádzajúceho upozornenia.
  2. Člen(ka) svojím členstvom v klube súhlasí s tým, že bude pravidelne prostredníctvom SMS a e-mailu informovaný(á) o počte získaných bodov, odmenách a ostatných klubových aktivitách.
  3. Člen(ka) klubu s.Oliver svojím podpisom ďalej
   1. potvrdil(a), že v prihláške sú uvedené správne kontaktné údaje;
   2. poskytol(a) spoločnosti s.Oliver ako prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške, a to po obdobie trvania členstva v klube s.Oliver, prípadne do ukončenia činnosti tohto klubu;
   3. potvrdil(a), že sa zoznámil(a) so všetkými svojimi právami ako dotknutej osoby uvedenými v samostatnej časti – poučení o spracúvaní osobných údajov.
  4. Ak člen(ka) klubu s.Oliver stratí kartu klubu s.Oliver, ak je mu (jej) karta odcudzená alebo ak bude požadovať oznámenie čísla karty, spoločnosť s.Oliver je ako prevádzkovateľ oprávnená požadovať doklad totožnosti člena (členky) klubu s.Oliver uvedením najmenej 2 identifikačných údajov podľa požiadavky spoločnosti s.Oliver.
  5. Členovia klubu s.Oliver berú na vedomie, že ak odvolajú svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, spoločnosť s.Oliver im už nebude môcť poskytovať výhody spojené s členstvom v klube s.Oliver a ich členstvo bude bez zbytočného odkladu ukončené. Rovnako ako v prípade odhlásenia sa z klubu s.Oliver nie je (bývalé) členstvo v klube následne možné uplatniť či potvrdiť, pretože spoločnosť s.Oliver všetky osobné údaje bývalých členov klubu s.Oliver zlikviduje, ak nebudú iné právne dôvody na ich ďalšie spracúvanie.

© s.Oliver CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.